Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Vognen

Kortet forteller om seier, men advarer mot stolthet. Du har gjort mye hardt arbeid, og nå står du rett foran belønningen. Selvdisiplinen kan ha vært en hard kamp til tider, men den har lønt seg. Du opplever kanskje suksess fra en dag til en annen og andre bemerker hvor heldig du er, men dette har lite eller ingenting med hell å gjøre. Denne formen for suksess har du oppnådd etter å ha kjempet med deg selv, eller med hindringer i din vei. Av og til kan vognen bli et virkelig fysisk befordringsmiddel, som kommer med nyheter eller venner fra fjerne steder. Mer abstrakt kan den bringe deg energi og viljestyrke til å utnytte evnene dine til fulle. Uansett hva slags talent du har, så er det meningen at du skal bruke det, selv om det fører til en kamp med deg selv.