Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Tre Staver

Nøkkelord: Muligheter og suksess. Dette kortet forutsier suksess, særlig i forretningssammenheng eller kreative fremstøt. Nå kommer du til å klare å bygge noe, eller til å utvikle evnene og ideene dine videre. Av og til betyr kortet en hjelpsom og ofte vellykket person som skal til å tre inn i livet ditt. Vedkommende vil tilby råd og praktisk hjelp, svært ofte i form av et tilbud om jobb eller en annen mulighet. Et etablert forretningsforetagende vil kanskje bære frukt nå. Det kan skje i form av økt fortjeneste, nye retningslinjer og initiativ, fordelaktige partnerskap eller sammenslåinger. På ethvert nivå som har med kreativitet eller kommunikasjon å gjøre, kan drømmer forvandle seg til virkelighet. Tre staver er et meget positivt kort for skribenter, talere, oppfinnere og mennesker som driver med handel.