Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Tre Mynter

Nøkkelord: Suksess takket være dyktighet. Du har arbeidet hardt for å mestre et yrke, en kunst eller andre måter å tjene til livets opphold på. Den tiden og det arbeidet som er gått med, har økt din verdi på arbeidsmarkedet, for nå er du selvsikker og i ferd med å bli etablert. Kortet tyder på at alt arbeidet snart vil få sin lønn. Belønningen kan anta form av en forfremmelse, lønnsøkning eller i det minste svært meningsfylte lovprisninger og bifall fra andre. Hvis spørsmålet gjelder hjemmet, viser kortet til forbedring og utsmykning. Du får kanskje tak i bygningsfolk for å lage et tilbygg, du skal straks bygge nytt kjøkken eller kanskje til og med legge om hagen. Pengene til dette finnes, og kortet peker vanligvis på forbedret komfort.