Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

To Sverd

Nøkkelord: Rettferdighet og anspenthet. Det kan føles som om tingene er gått i stå, og kortets underliggende budskap tyder på anspenthet. Kortet kan bety fred etter en vanskelig periode. Men det er en usikker fred, det er noe ved den som ikke er avgjort, og de opprinnelige spenningene som skapte problemet, henger fortsatt igjen. Dette må du løse. Psykologisk viser kortet til en person som vil ha fred for enhver pris. Du er ikke villig til å møte de problemer som finnes; du frykter bråk, separasjon eller andre former for ubalanse eller dette gjelder kanskje for noen i livet ditt. Rotete og ukontrollerbare følelser ligger kanskje på lur rett under situasjonens overflate, men du overser og undertrykker dem for at ikke båten skal begynne å gynge.