Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Ti Staver

Nøkkelord: Ambisjonsrike byrder. Kortet står for en byrde knyttet til makt, ambisjoner og suksess og når det dukker opp tyder det vanligvis på virkelig hardt arbeid. Av og til forutsier dette kortet en periode med overarbeiding og innbitt atferd: den klassiske arbeidsnarkomane. Karrieren betraktes som det eneste som betyr noe, og du har frivillig påtatt deg for mye. Det altoverskyggende ønsket om å lykkes kan virke ødeleggende på andre områder av livet. Sannsynligvis har du vanskeligheter med å delegere, eller du er redd for å miste kontrollen over alt som er oppnådd hittil.