Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Ti beger

Nøkkelord: Varig, åndelig lykke. Ti begre står for varig lykke, drømmer som blir sanne, og kortet melder i det hele tatt om en følelse av overstrømmende glede. I personlige forhold spår kortet om varighet. Det er opprettet et avbalansert, fremgangsrikt bånd som vil forsterkes videre. Betydningen omfatter også verdifulle vennskap og kjærlighetshistorier. Dessuten viser kortet til familielivet, og det antyder behagelige forhold til både barn og eldre mennesker. Når Ti begre kommer som svar på et spørsmål forutsier det suksess. Du kommer til å få det som du ønsker, og begivenhetene vil vise seg å bli til din fordel.