Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Syv Sverd

Nøkkelord: Varierende anstrengelser og forsiktighet. Når det er positivt, tyder det på nye ideer, friske, mentale tilførsler og i det hele tatt bevegelse og forandring. Det kan fortelle om noen som arbeider på en ustabil måte ? noen som pøser energi inn i noe en stund, for så å ikke gjøre noen ting. I mer negativ forstand kan kortet vise til en person som ikke klarer å arbeide energisk i lengre tid. Kjedsomhet, frykt for å bli fanget i en felle eller et rastløst, luftig sinn kan ha skylden. Vedkommende kan likevel lykkes, men må godta det faktum at han eller hun trenger jevnlige, mentale stimuleringer og forandringer. Tyveri er en annen betydning som også blir tillagt kortet. Vær forsiktig med å gi andre del i tankene dine nå, hvis ikke risikerer du å oppdage at noen har tatt fra deg et yndlingsprosjekt.