Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Narren

Kortet forteller om det å begynne på nytt, og dette er begynnelsen på en spennende reise som kan være mental, fysisk, åndelig, eller alle tre. Du er beskyttet av optimismen og uskyldigheten din, og uansett hvor vanvittige planene dine virker, så er du i høy grad i harmoni med deg selv. Slipp deg løs og bry deg ikke om hva andre synes. Kanskje dukker det opp en litt ukonvensjonell person i livet ditt, og hvorvidt du opplever dette som truende eller gledelig avhenger av deg som person. Uansett kan denne personen vise deg hvordan du kan se på tingene fra en ny side. Hva helse og energi angår, betyr Narren nervøs anspenthet, stor men udisiplinert mental energi og alle slags ustabile forhold. Narren er både kvinnelig og mannlig og kan derfor bety seksuell tvetydighet eller et ukonvensjonelt seksualliv. Narren kan stå for en person med svært varierende libido, eller for bi- eller homoseksualitet.