Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Magikeren

Alt er mulig når Magikeren dukker opp: igangsetting av prosjekter, følelsen av å beherske ens skjebne og å sette kreative ideer ut i livet. Magikeren hjelper deg til å arbeide deg frem mot et mål. Når Magikeren dukker opp i livet ditt, kan han være en slags agent eller initiativtaker som fører en rekke ulike mennesker eller evner sammen med stort hell. Han kan stå for noen som er veltalende, verdensvant eller full av vidd. Fysisk er Magikeren knyttet til sentralnervesystemet, lungene og de fem sansene. Det er et ikke-følelsesladet kort som av og til kan vise til noen som ikke er i kontakt med følelsene sine, eller som over- analyserer alt mulig. Et androgynt kort som seksuelt kan tyde på en fullkommen likevekt mellom mannlige og kvinnelige krefter. Hvis du får dette kortet når du er interessert i å innlede et forhold, skal du ikke være redd for å ta det første skritt.