Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Keiserinnen

Kortet er knyttet til kjærlighet, harmoni og enhet. Keiserinnen står for mektige, kvinnelige krefter. Tiden er inne for å ekspandere og vokse. Økonomisk og materielt blir du tatt vel vare på, og dine grunnleggende behov vil bli rimelig dekket. Hvis du er kunstner av et eller annet slag, vil du nå kunne lokke frem den praktiske energien som skal til. Ideelt sett må enhver tanke unnfanges, gis næring og til slutt fødes. Dette er Keiserinnens essens, hun betyr vekst og fødsel. Disse forestillingene kan gjelde et fysisk spedbarn, forretninger, kunstnerisk arbeid eller et kjærlighetsforhold. Fysisk forutsier kortet ofte svangerskap eller fødsel. Du er fruktbar og meget mottakelig. Harmoniske seksualforhold antydes, med spesiell vekt på kjærlighetens og hengivenhetens fysiske uttrykk.