Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Fem Sverd

Nøkkelord: Innskrenkning og makt. Kortet retter søkelyset mot slag, fiender og forandring. Det er et sammensatt kort og betydningen må vurderes omhyggelig. Kortet kan ofte tyde på nederlag og en eller annen form for tap. I denne forbindelse opplever kanskje den som spør, et tap, eller vedkommende har vært årsak til et tap eller et nederlag i en annen persons liv. Når kortet viser til den som spør, kommer de vanligvis sammen med en følelse av på en eller annen måte å være innskrenket. Men ut fra disse innskrenkingene og den tilsynelatende urettferdigheten vil det komme ny rettledning. Den som spør, vil kunne plukke opp bruddstykkene og skape noe nytt, som kanskje er mer realistisk. Av og til viser kortet til skitne taktikker. Løgn, sladder og ondskapsfullhet kan være årsaker til nederlaget eller være brukt av den som spør for å vinne en slags hul seier.