Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Fem Mynter

Nøkkelord: Tap av tillit, fattigdom. Kortet kan tyde på en periode med økonomiske tap eller besværligheter. Dette kan skyldes tidligere ekstravaganse, særlig i forretningssaker. Eller en periode med arbeidsledighet har tæret på de materielle ressursene, slik at det er lite penger å leke med. Disse tapene, eller fattigdomsopplevelsen, vil sannsynligvis følges av et tap av selvtillit. Besværlighetene og kampen har slitt ned optimismen; det virker som den daglige tredemøllen og kampen for å overleve krever hvert eneste gram av den energien du har. Hvis kortet dukker opp og økonomiske besværligheter virker utelukket, tyder kortet på åndelig fattigdom. Her er et lavt selvbilde fienden; det er gjort et alvorlig innhugg i selvtilliten og kreativiteten.