Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

De elskende

Kortet antyder en følelsesmessig, åndelig og fysisk forening. Ethvert forhold med tilknytning til dette kortet er et sterkt og meningsfullt forhold. Av og til kan kortet bety et indre ekteskap og isåfall har du løst mange konflikter i deg selv, og du er tilfreds med kroppen din. Dine mannlige og kvinnelige karakteristika er nå i god balanse, og energien kommer positivt til rette. Seksuelt er du like fornøyd med å ta et initiativ som med å ta imot, og du er full av hengivenhet. De elskendes andre hovedbetydning er Valget. Hvis kortet dukker opp mens du forsøker å bestemme deg for noe, så betyr det at du må tenke deg godt om. Valgene er ikke i svart og hvitt, og de er heller ikke så lette å løse logisk. Av og til fremtrer de som to veier- du kan fortsette med det du gjør, eller du kan ta en sjanse og forsøke noe nytt. Du må bruke intuisjonen. De elskende råder deg til å gå dit hjertet fører deg.