Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Begrenes Dronning

Nøkkelord: Positiv fantasi. Kortet viser til fantasiens og fiksjonens verden. Det kan komme til uttrykk i bøker og skuespill, eller i filmer og bilder. Hun kan representere alle former for følelsesmessig terapi, familieterapi og ekteskapsrådgivning. Når kortet er negativt kan det tyde på undertrykte følelser, blokkert seksualitet, selvmedlidenhet og følelsesmessig utmattelse. Begrenes Dronning er kunstnerisk og ofte mediumistisk, og hun er meget fantasirik. Disse evnene kan også gi seg utslag i en forkjærlighet for hekseri og magi. Hun har en god fargesans og går ofte med uvanlige, individuelle klær. Det er mulig hennes talenter ikke blir fullt utnyttet, for hun har en tilbøyelighet til å være litt doven, og hun mangler selvtillitt. I kjærlighetslivet er hun medfølende og svært kjærlig, og hun setter alltid mannen sin først.