Hva betyr kortene? Ditt kort i dag:

Åtte Staver

Nøkkelord: Raskt ekspanderende horisonter. Ting vil nå åpne seg på en eller annen måte. Nyheter & brev- nå rettes søkelyset mot alle slags meddelelser, som bør bringe forandringer i sitt kjølvann. Det ligger mye energi i kortet, og en sterk følelse av ekspansjon. Kortet viser ofte til nye ideer og ekspansjon i forretningslivet. Av og til har det sammenheng med selskapslivet og antyder at nye venner, eller kanskje en romantisk interesse, snart vil gjøre dagene lysere. Kortet henger også sammen med reiser, fordi det betyr nye horisonter. Formålet med disse reisene er sannsynligvis utdannelse eller karriere, snarere enn bare hvile og fornøyelse. Av og til kan kortet bety åpen himmel, da viser det til kjærlighet til friluftslivet, sport og fysisk frihet. Du kan glede deg over å arbeide av deg et fysisk energioverskudd utendørs.