Skip to content Skip to footer

Mediumskap

Mediumskap er en praksis der en person fungerer som et mellomledd mellom åndelige vesener og den fysiske verden. Mediumer hevder å ha evnen til å kommunisere med ånder fra en annen dimensjon eller plan, og formidle beskjeder, råd eller informasjon fra dem til de som søker kontakt. Mediumskap kan gjøres enten personlig, ved å møte…

Read more