Skip to content Skip to footer

Karma

Karma er et begrep som kommer fra buddhismen og hinduismen, og det refererer til loven om årsak og virkning. Ifølge denne loven vil handlingene vi utfører, både gode og dårlige påvirke vår fremtid og vår sjels skjebne. Karma kan sees på som en form for karmisk bankkonto, hvor hver handling vi utfører legger til eller trekker…

Read more