Skip to content Skip to footer

Personvern

INTEGRITETSPOLICY FOR KUNDER

Ihht personvernforordningen, eller GDPR, har du rettigheter gjeldende dine personopplysninger. Vi i Nilsam AS(dinklarsynte.no) verner om dine rettigheter og beskriver nedenfor hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hvem er personopplysningsansvarlig?

Nilsam AS, org.nr 919 420 960, har ansvaret for behandlingen av de personopplysninger du gir til Nilsam AS

E-postadress: post@nilsam.no

Om du vil ha informasjon, har spørsmål, eller er misfornøyd med Nilsams behandling av dine personopplysninger er du alltid velkommen til å kontakte Nilsam AS.

Formål og rettslig grunnlag for personopplysningsbehandlingen

Avtale

Når du blir kunde hos dinklarsynte.no (Nilsam AS) inngår du ett avtal med Nilsam AS. Før og i forbindelse med dette registrer vi visse personopplysninger om deg, sånn som ditt navn, telefonnummer, adresse, operatør og samtaletid med rådgiveren. Opplysningene spares i hensikten av å kunne bedømme om Nilsam AS vil inngå avtale med deg, om avtale inngås, fullføres avtalen gjennom å formidle rådgivere til deg og ta betalt for tjenesten samt utføre økonomisk oppfølging. Den rettslige grunnen for behandlingen er at den er nødvendig for å fullføre avtalen med deg som kunde eller for å kunne håndtere din forespørsel som kunde innen en slik avtale kan inngås. Du er ikke pålagt å gi dine personopplysninger, men om du ikke gir dine personopplysninger kan vi heller ikke inngå avtale med deg.

Kontakt

Om du kontakter oss via vår hjemmeside eller gjennom e-post kommer Nilsam AS til å behandle de personopplysningene du sender til oss, slik som ditt navn og e-postadresse, dette for å kunne kommunisere med deg og på annen måte håndtere dine spørsmål og ønsker. Den rettslige grunnen for denne behandlingen er at den er nødvendig for å møte dine og Nilsams berettigede interesse av kontakt og håndtering av ditt spørsmål.

Rettslig forpliktelse

Nilsam AS kan også komme til å behandle dine personopplysninger i den hensikt av å kunne fullføre selskapets krav ihht lover, eksempelvis regnskap, bokføring og skatt. Den rettslige grunnen til denne behandlingen er at den er nødvendig for å oppfylle Nilsams rettslige forpliktelser.

Hvem kommer til å ta del av dine personopplysninger?

Nilsam kan komme til å dele dine personopplysninger med ulike databehandlere, dette er selskaper som hjelper Nilsam AS med blant annet hjemmesidene, markedsføring, telefonisystem, samt betaling av bestilte tjenester. Disse databehandlerne behandler personopplysninger for Nilsams regning og Nilsam AS har databehandleravtale på plass for å sikkerhets stille en lovlig behandling av dine opplysninger. Nilsam AS kan videre dele dine personopplysninger med myndigheter om sånn behandling er nødvendig for å fullføre en rettslig forpliktelse eller andre krav fra myndighetene. Myndighetene er da personopplysningsansvarlig og har ansvaret for behandling av dine personopplysninger. Nilsam AS overfører ikke dine personopplysninger til rådgivere. Om du som kunde gir personopplysninger til en rådgiver er rådgiveren selv personopplysningsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger.

Hvor lenge spares personopplysningene?

Personopplysningen spares under avtalens løpetid og slettes deretter innen 3 år med innaktivitet, forutsatt at alle økonomiske mellomværende er oppgjort. Om Nilsam AS velger å ikke inngå en avtale med deg slettes dine personopplysninger innen 6 måneder fra behandlingen. Vi kan på din forespørsel slette alle opplysninger om deg innen 48 timer på virkedager, forutsatt at alle økonomiske forpliktelser er oppgjort. E-mail/sms/web skjema som savner tilknyttning til kjøpsavtalen kommer til å bli slettet etter 6 måneder. Ovenforstående gjelder under forutsetning av at Nilsam AS ikke har en rettslig forpliktelse til å spare på opplysningene lengre.

Hvilke rettigheter har du som registrert kunde?

Du som kunde har rett til å be Nilsam AS om innsyn og rettelse, eller sletting av dine personopplysninger. Du kan også forlange begrensing eller innvende mot behandlingen av opplysningene som omfatter deg. Du har også rett til å begjære å få overført dine personopplysninger fra Nilsam AS til deg selv, eller til annen personopplysningsansvarlig. Dine rettigheter er forenet med visse vilkår ihht GDPR. Du har alltid rett komme med klager til datatilsynet eller tilsvarende myndighet! Det er datatilsynet som er ansvarlig myndighet for tilsyn av personvernregelverket.

Endringer i denne personopplysningspolicy

Denne personopplysningspolicy oppdateres senest den 1.mai 2022. Nilsam AS kan fra tid til annen gjøre endringer i denne policy og kommer i så fall til å opplyse sine kunder om dette gjennom oppdatering på Nilsam AS sin hjemmeside.

Ansvarlig: Daglig Leder, Nilsam AS
Mail: post@Nilsam.no