Er du født den 4, 13, 22 eller 31? Da er du en 4-er.

4-tallet har rykte på seg for å være hardtarbeidende, litt seriøst, litt strengt, men også et veldig ordentlig menneske. Den negative 4-er er litt vel dømmesykt og legger ofte nesa si bort i ting den ikke har noe med. Mens den harmoniske 4-er er korrekt, hyggelig og velmenende.

4-tallet i seg selv er det mest hardtarbeidende, mens både 13 og 31 har lederegenskaper og er mest sosiale av 4-tallene. 22-tallet har mestertallet i seg og har mye omsorg å ta seg av. Ofte har 22 vansker med å forplikte seg, men Universet ser ut til å sende omsorgsoppgavene deres vei.

1-taller og 4-tallet svinger bra sammen. De får oppgavene unna og de er flinke med å komme i mål.

Tallene 2 og 4 har litt vanskelig med å forstå hverandre, men 22 og 4 går bra sammen. Hvis 4 kan bli flinkere til å lytte til 2-eren og 2-eren lærer seg å dempe seg, så går dette bra.

Tallene 3 og 4 er virkelig både og. 3-tallets sosiale natur vekker interesse hos 4-tallet, men ofte finner 4-tallet ut at 3-tallet er litt useriøst. 3-tallet på sin side synes ofte 4-tallet er litt for opphengt i arbeid. 13 og 31 forstår 3-tallet bedre enn 4 og 22.

4 – tallet og 5-tallet har det ofte morsomt sammen, men de blir fort lei av hverandre. 4-tallet synes 5-tallet krever unødvendig mye oppmerksomhet og 5-tallet har lett for å irritere seg over 4-tallets behov for materiell sikkerhet.

4-tallet og 6-tallet går godt sammen privat, men det kan bli en del irritasjon hvis de er kolleger. 4-tallet kan bli litt for strengt for 6-tallet og 6-tallet kan bli for ettergivende med 4-tallet.

4 og 7 er en veldig god kombinasjon. 7-tallet trives i 4 tallets selskap og finner 4-tallet trygt og forutsigbart. 7 tallets ro appellerer til 4 tallet.

4 og 8 er en kombinasjon for stahet og mye vilje møtes. Klarer de å trekke i samme retning går dette bra, men hvis de drar i ulik retning er dette en katastrofe.

4 og 9 har det felles at de liker å fullføre ting. De samarbeider bra om oppgaver, men har lite å tilføye hverandre privat om de ikke går inn for å tilpasse seg hverandre. 9-tallet oppfatter 4-tallet som litt for strengt og ambisiøst, mens 4-tallet oppfatter 9 -tallet som litt viljeløst og ettergivende.