Manifestering = tanker, følelser og det du tror på innerst inne.

Vi manifesterer hele veien. Hvordan du har det er et produkt av det du manifester. Og et bevis på at du faktisk kan manifestere. Og skal vi oppnå drømmene må vi tilpasse og lære nye ferdigheter, forandre tanker og lage nytt verdisystem slik at vi får beholdet det vi har manifestert /ønsket oss.

Mange er uvitene om at underbevisstheten har en stor rolle hvorfor en ikke oppnår ønsket resultat eller hvorfor det butter imot. Omprogrammere underbevisstheten er for mange nødvendig for å snu og komme ut av spiralen. Målet er å skape en ny virkelighet, og nå mål som er rett for deg. Universelle lover er det dessverre ikke mulig å unngå. Dvs. du kan for eksempel ikke unngå tyngdekraften.

Loven om tiltrekning er en universell lov på linje med andre naturlover. Loven handler om, er å oppnå mål og ønsker med intensjoner.

Spørsmålet er hvordan?

Her er noen tips fra meg som forhåpentligvis vil endre tilnærmingen.

En handling vil få en = lik reaksjon. Når du gjør ditt aller beste, vil det manifestere seg i en eller annen form. Med andre ord, du mottar det du gir. Vil du ha gode relasjoner må du være autentisk først og fremst med deg selv. Vil du være lykkelig er det lurt å dele gledene med andre, og minne deg selv på at det er gøy å være sammen med meg.

Ønsker du økonomisk uavhengighet må du være generøs uten å forvente noe i retur. For eksempel får kundene mine valuta for pengene sine.

De siste årene har vært vanskelige og tankevekkende for oss alle. Leve for andre er loven i naturen. For vannet drikker ikke sitt eget vann. Trærne spiser ikke sin egen frukt. Og sola skinner ikke på seg selv. Vi er født til å hjelpe hverandre. Uansett forutsetningen. Livet er godt når vi er glade. Og kanskje gladere når noen er glad på grunn av oss.

Hver eneste ting rundt oss er skapt av egne og andres intensjoner. Selv livet vårt er et resultat av det, og indre tilstand, ubevisst for folk flest. Så fram til du gjør underbevisstheten bevisst, vil den styre livet ditt og du vil tro det er skjebnen. Omgi deg med det som bidrar til mål og ønsker.

Skal vi kunne oppnå det vi ønsker oss må vi akseptere situasjon vi er i, før vi ansvarlig kan forandre den. Og løsningen ligger i å forandre vår indre tilstand. For å kunne se ytre forandringer må vi endre vårt indre. Den gode nyheten er at vi er i absolutt kontroll over oss selv og vekstpotensialet er ubegrenset. Vi er her for å lære og utvikle oss sammen med andre.

Ofte er det hvordan vi tenker og føler om oss selv eller situasjonene vi er i, som blir hamsterhjulet for mange. En evig runddans, der livet betraktes fra siden og oppleves som en annens revy.

Vårt omgivelser avspeiler vår indre tilstand. Er du for eksempel omgitt av kaos, er det turbulens innvendig. Og løsningen er å ta kontroll og eierskap slik at omgivelsene forandrer seg i takt med en selv og i ønsket retning. Du er kilden til det som skjer rundt deg. Du skal stå i din kraft, som jeg skal stå i min kraft. Velger vi å stå sammen vil vi være dobbelt så sterke.

Leve for andre er loven i naturen. Vannet drikker ikke sitt eget vann. Trærne spiser ikke sin egen frukt. Sola skinner ikke på seg selv. Selv nektaren i blomstene er ikke for andre blomster. Vi er født for å hjelpe hverandre. Uansett forutsetning. Livet er godt når vi er glade. Og kanskje gladere når noen er glad på grunn av oss. Naturen serverer sitt beste til andre og det bør fortelle oss noe.

Noen aspekter i livet får mer oppmerksomhet enn andre, og jeg erfarer at mange ser på framtiden som har noe bedre i vente, i motsetning til her og nå. Nåtid er det eneste vi har. Fortid, nå -og fremtid har en forbindelse og understreker sammenhengen i livet mellom aspektene. Nåtiden er skapt av tidligere valg og intensjoner, mens fremtiden skapes fra øyeblikk til øyeblikk, med tilstedeværelse og glede akkurat her og nå. Ønsker du en fremtid fylt med alt du ønsker deg må du begynne å designe den.

Gi slipp på skamfølelser, negative tanker og ikke definer deg selv med sykdom eller lyte. De er hinder og tar alt for mye plass. Sykdom og lidelse går hånd i hånd med demonstrasjon av følelser. For følelser er signaler om at kroppen er ute av balanse.

Hold fast på at du er talentfull. Når du gjør noe feil, lærer du noe nytt. Gjør alltid ditt beste, selv når ingen ser deg. Du har et godt hjerte og god til å løse problemer. Du er faktisk så god at du gleder deg til neste problem dukker opp. Ikke vær redd for avvisning eller få likes. Og vit at dine tanker og følelser er viktige. De gode tingene ga deg glede, og utfordringer ga deg visdom og lærdom.

Tanker er som bobler. Noen bobler følger vi, mens andre sprekker ut i intet. Ideboblen kommer med lynets hastighet, mens andre må modnes lengre. Noen ballonger blir så store at vi er redd de skal sprekke.

Målet er å rette fokuset mot det vi drømmer om å holde fast i det. Og etter hvert se at aktivhandling reflekterer troen på at det åpenbarer seg. Og hold fast på at det er lett å lære nye ting og vær stolt av det du bidrar med, lite er like viktig som en stor. Se for det er storband. Fløyten med sin tynne lydstråle fyller rommet mellom trommeslagene. Vi er i samme båt, og ingen er alene.

Som mange opplever, gjentar noen situasjoner seg om igjen og om igjen. Og det er akkurat som livet prøver å fortelle oss noe. Sannheten er at det vil gjenta seg fram til en putter den fine energien i som omdirigere den andre steder. Den som mestrer tålmodighet, er den som mestrer alt. Gode ting kommer til de som har lært å vente. Tålmodighet, utholdenhet og hardt arbeide kan ikke erstattes med ønsketenkning. En er nødt til å være villig til hardt arbeidet for å skape verdi.

Og en påminnelse er at verden ville sett annerledes ut uten vårt bidrag, uansett hvor stort eller lite det er. Vi må bare huske at bidragene må være ekte, ærlige og positive.

Gjør det som er rett, ikke det som er lett.

Med vennlig hilsen Elizabeth Pedersen. Vil du spørre meg om noe, kontakt meg HER.