Skrevet av Artur.

Det er kanskje ikke så mange i Norge som har hørt om I Ching, så jeg vil her prøve å gi deg, kjære leser, litt innsikt i hva I Ching er, hvordan det fungerer og sist men ikke minst hvordan du kan få mest mulig nytte av en I Ching konsultasjon med meg.

I Ching - forandringenes bok, er et gammel kinesisk spå og guidesystem som oppstod for over 3000 år siden og i løpet av 2000 år ble raffinert til metoden med 64 heksagram. I Ching brukes til å nå dypere nivåer av selvinnsikt og skape et liv med mer kjærlighet, harmoniske relasjoner, helse og velstand.

Hvordan fungerer det?

I Ching består av 64 forskjellige beskrivelser og bilder på arketyper som hjelper oss med å få frem og tolke vår indre visdom og programmere vår underbevissthet for fremtiden. Dette fordi arketypene I Ching viser oss også snakker direkte til underbevisstheten vår.

En måte å gjøre en i Ching reading på er å bruke tre like mynter, man holder myntene i hånden og fokuserer på spørsmålet eller situasjonen, og kaster myntene på en flat overflate. Hvis to eller tre av myntene lander med ‘kron’ opp, regnes det som en "ying" eller "brutt" linje. Hvis to eller tre mynter lander med ‘mynt’ opp, regnes det som en "yang" eller "hel" linje. Dette gjentar man 6 ganger og får 6 linjer eller et heksagram med en kombinasjon av hele og brutte linjer, det finnes 64 slike heksagram. (De 64 heksagrammene bygger også på 8 underliggende trigrammer som er elementer i naturen men det blir for mye å gå innpå her.)

Så sjekker man I Ching-diagrammet for å finne det korresponderende heksagrammet som tilsvarer de seks linjene. Det spesifikke heksagrammet vil gi innsikt og veiledning i spørsmålet eller situasjonen. Det er også linjer som forandres fra Yin til Yang og vise versa, dette gir et andre heksagram som viser fremtiden.

Med I Ching-spådom kan vi både se til himmelens og jordens visdom for veiledning på våre. Å ta seg tid til å lytte til og ta innover oss dette eldgamle systemet gir oss en unik måte å nå inn til dypere nivåer av selvinnsikt i oss selv og bevege oss mot et mer meningsfylt liv med gode kjærlighetsfulle relasjoner.

I Ching er basert på ideen om at universets forandring og skapelse skjer ut fra to grunnleggende polariteter, Yin og Yang. Ved å studere de 64 forskjellige mønstrene som kombinasjonene av 6 linjer med enten Yin og Yang skaper får vi råd om vår nåværende situasjon og innsikt vår fremtid. Ut i fra dette kan vi ta gode beslutninger og veivalg ved å tilpasse oss energiene og dynamikken i vårt indre og i våre ytre omstendigheter. I det moderne Vesten har vi en tendens til å se endring som enten mekanistisk objektiv og forutsigbar eller helt tilfeldig.

Vismennene og spåmennene i det gamle Kina hadde andre perspektiv og innsikter. De innså at det fantes en Underliggende Enhet i skapelsen, Tai Chi og to polariteter, Yin og Yang som springer ut i fra Tai Chi - Enheten.

De innså at all forandring og det mange nå kaller tilfeldigheter er et resultat av dynamikken mellom disse to grunnleggende polariteter, Yin og Yangs evige dans og forandring over i hverandre. I Ching er således designet for å hjelpe oss å forstå mønster i de ubevisste kreftene som former situasjonene vi står overfor og for å holde oss forbundet med livets kreative prosess og den underliggende enheten i alt. Den får frem guiden (shen), den indre stemmen som hjelper oss på vår livsvei.

Mine personlige erfaringer

Jeg har selv brukt og praktisert I Ching i over 20 år og har utallige erfaringer med at det fungerer på et veldig treffsikkert, ærlig og direkte vis. I Ching snakker på en måte mer til sjelen enn til egoet. Det sies at I Ching viser en det man trenger å se, ikke det man ønsker å se, og det er også min erfaring. Heldigvis så samsvarer da også det vi trenger å se og det vi ønsker og se også ganske ofte.

Noen av rådene og utfallene I Ching har vist meg i årenes løp har vært krevende å erkjenne og ta innover meg, og alltid vist seg å stemme. Men I Ching gir også alltid råd om hvordan jeg bør forholde meg til både positive og negative utfall på en måte som gjør at jeg har kommet styrket ut av det.

I Ching viser således hvordan man kan forholde seg til medgang på en balansert måte og kanskje ennå viktigere, takle motgang og vanskelige valg og en spådom som viser vansker i fremtiden på best mulig måte og unngå å søke kortvarige løsninger eller unnvikende atferd som forverrer situasjonen på sikt.

I Ching virker ut i fra et grunnleggende syn om at vi også er aktive skapere av våre liv og ikke kun passive offer for skjebnen og oppfordrer derfor til personlig ansvar og integritet. For eksempel kan det første heksagrammet i en konsultasjon understreke viktigheten av å opprettholde indre uavhengighet , og det andre heksagrammet, som viser utfallet, gi et bilde av det positive som vil følge av ikke å gi etter for fristelsen til ukloke valg handling for å oppnå en rask men dårlig løsning på en ubehagelig omstendighet.

Noen ganger kan man føle seg overveldet og maktesløs overfor store forandringer og omstendigheter og hendelser utenfor vår kontroll. Men også da vil I Ching heksagrammene gi nyttige råd, for eksempel å søke støtte i venner, heksagram nr 13 samhold eller nr 33 tilbaketrekning for å unngå negative energier.

Praktiske applikasjoner

En praktisk anvendelse av I Ching for kjærlighet og romantikk, er for å få en bedre forståelse og råd i forhold til deg, partneren din og relasjonen deres nå. Ved å bruke I Ching til å tyde energiene og karmaen mellom to mennesker, er det også mulig å komme med spådommer om fremtiden til forholdet deres. Dette kan hjelpe par å forstå underliggende krefter i forholdet og forutse potensielle konflikter før de oppstår og å forstå hvilken type støtte begge parter trenger for å holde forholdet sunt.

I Ching fungerer best om man har et klart definert spørsmål, for eksempel. Hva bør jeg gjøre for å få det bedre med min partner. Eller: Jeg ønsker dypere innsikt i vår relasjon hva bør jeg bør gjøre og hva blir i så fall fremtiden vår om jeg handle på en bestemt måte.

Her er 8 konkrete spørsmål man kan spille om kjærlighet:

  1. Er denne personen en kompatibel partner
  2. Har personen følelser for meg
  3. Har vi en fremtid sammen
  4. Hva bør jeg gjøre og beste innstilling nå
  5. Hvorfor bryter forholdet vårt sammen
  6. Vil vi bli sammen igjen
  7. Hva kan jeg gjøre for å reparere forholdet
  8. Hva vil jeg ha mest i livet

Ved å stille et av disse spørsmålene vil man få opp 2 heksagram som sett i lys av spørsmålet gir innsikt i partneren din og forholdet mellom dere to og hvordan kan respondere og samhandle i ulike situasjoner. Ved å se på et gitt heksagram er det mulig å avdekke skjulte mønstre og dynamikk som påvirker forholdet ditt og søke veiledning for en gunstig utvikling.

Man kan selvfølgelig stille liknende spørsmål om helse, karriere og økonomi eller for å få et generelt råd. I Ching passer alle områder i livet.

Vennlig hilsen Artur - Kontakt meg her om du vil spørre om noe