Et Klarsynt medium er en person som er i stand til å ha kontakt med åndeverdenen. Alle mennesker er naturlig mottakelige for åndelig innflytelse, men noen er mer sensitive og oppnår kontakt på en annen måte enn folk flest.

Noen mennesker er født med evnene og de er fullt eller delvis utviklet, mens andre må trene og utvikle evnene sine mer for å få den samme kontakten med den åndelige verdenen. Det er mange måter å utvikle evnene sine på, blant annet kurs, meditasjon og faglitteratur, praksis.

Klarsynte Medium fungerer som et bindeledd mellom åndeverdenen og vår verden som vi kjenner den. Et klarsynt medium kan kommunisere med den åndelige delen av verden. Kommunikasjonen kan skje muntlig, skriftlig, ved syn og bilder. Måten det skjer på et ofte på den måten mediumet selv foretrekker. Noen tolker bilder best, mens andre tar bedre imot ord, setninger.

Ting vil oppfattes forskjellig da åndene også har forskjellige måter å kontakte mennesker på, og ikke minst forskjellige budskap. Et klarsynt Medium kan hjelpe deg når du føler at ting er litt fastlåst og du trenger veildning til hva som ligger rundt deg.

LES ALT I VÅR BLOGG HER: