Skip to content Skip to footer

Hva er Astrologi?

Hvorfor lese horoskopspalter?

Den britiske astrologen R. H. Naylor er kreditert for at horoskopspalter ble en realitet. Alt startet med at avisen Sunday Express spurte Naylor om å lage et horoskop for prinsesse Margaret av Storbritannia. Det ble publisert 24. august 1930, tre dager etter prinsessens fødsel. Dette ble så populært at avisen ba Naylor om å skrive ukentlig: ‘Hva stjernene forteller oss’. Slik ble den spede begynnelse til horoskopspaltene vi bruker i dag. I den vestlige verdenen er det gjort flere undersøkelser. De viser at ni av ti av oss vet hvilket stjernetegn vi er født under, samt at en stor andel av befolkningen leser regelmessig horoskopsplater i aviser og på nett. Interessant er det at mange også leser stjernetegnet til noen andre enn seg selv.

Lesere flest anerkjenner at horoskopspalter er generelle for stjernetegn. Nødvendigvis forteller de ikke den fulle og hele sannheten. På den annen side, gir de en form for veiledning og en ramme om hva som foregår i livet ditt her og nå. Alle vet, selv om man ikke alltid anerkjenner det, at livet går i sykluser av både gode og mer utrofrende karakter. I gode tider gir astrologien oss spennende muligheter til å utnytte disse påminnelsene. I tider med mer usikkerhet, får horoskopet oss til å være mere oppmerksomme på ting som skjer rundt oss. På den måten får vi totalt sett en større grad av komfort og kontroll over vårt daglige liv og hva fremtiden bringer.

Livet er en del av et større kosmisk mønster. Det er nettopp dette budskapet et horoskop skal frembringe. Horoskopet hjelper deg til å forstå at du er et spesielt menneske som oppmuntrer deg til å smile til livet!

Learn More

Hva er Astrologi?

Astrologiens historie

Astrologien slik vi kjenner den i dag, har sine røtter tilbake til Mesopotamia og Babylon, antageligvis 5.000 år før Kristus. De trodde at gudene snakket til dem gjennom planetene, eller rettere sagt, at planetene var selve gudene. Astrologer var datidens prestestand. Det var kun konger som brukte dem for å forutsi hva som kom til å skje.

Vestens sivilisasjon og kultur har mye å takke grekerne for. Både Platon og hans berømte elev, Aristoteles (4- 300 f. Kr) har tilført astrologien sin grunnleggende tankegang gjennom å se jorden som en integrert del av universets helhet. Ved det Romerske Imperiets svekkelse og fall i 3-400 e. Kr., fikk kristendommen et sterkt fotfeste. Snart ble alle former for hedensk og kjetterske aktiviteter som magi, spådomskunst samt astrologi forbudt. I de neste 7-800 årene var astrologien så godt som utryddet i Europa.

Merkelig nok, selv om astrologien var så godt som tilintetgjort i Vest, ble den adoptert av Østens kulturelle samfunnslag. Den tok veien til India via Persia gjennom Hellenistisk og Bysantinsk påvirkning. Takket være datidens jødiske og islamske religiøse filosofer, greide astrologien å overleve. Det var først i Middelalderen at astrologien kom tilbake til Europa. I det 12. og 13. århundret var astrologien igjen en del av den vanlige hverdagen for mange. Den nådde sin absolutte høyde på 16. århundret, men ble igjen brakt på et bunnivå igjen gjennom den vitenskapelige revolusjonen på 17. århundret.

Ikke før i det 20. århundret finner vi igjen en økende interesse for astrologi. Noen hevder dette er takket være spirituell tenkemåte av den teosofiske bevegelsen og Madame Blavatsky. Andre takker den sveitsiske psykoanalytikeren Carl Gustav Jung. Han utviklet konseptet om den kollektive underbevisstheten og fremstilling av planetariske arketyper. Noen vil kanskje påstå at det var horoskop spaltene som har vært med på å redde astrologien, som alltid har hatt en utrolig popularitet helt fra sin begynnelse i 1930 årene. Mens andre kan kanskje ha rett i at det var ‘The Flower Power’ og New Age bevegelsene som ble astrologiens frelse på 60 og 70 årene.

Uansett årsak, en ting er sikkert. Inntil nå har ingen greid å utrydde astrologien. Det er også høyst tvilsomt om noen kommer til å greie det i fremtiden heller.

Aspekter

Når planetene beveger seg, danner de også vinkler eller såkalte aspekter til hverandre. I astrologien er

et aspekt en vinkel planetene gjør mot hverandre uansett hva slags horoskop det dreier seg om, fra fødselshoroskop til et horoskop med transitter. Aspekter gjelder ikke bare selve planetene seg imellom, men også til andre viktige punkter i et horoskop, som for eksempel ascendenten. Et horoskop er en sirkel og består av 360 grader. Aspekter måles ved vinkelavstanden i grader og minutter med ekliptisk lengdegrad mellom to punkter, sett fra Jorden. I følge astrologisk tradisjon indikerer de tidspunktet for overganger og utviklingsendringer i livene til mennesker og forhold som er relative til Jorden. Når planetene beveger seg og danner aspekter er det her prognoser i astrologien kommer fra.

I middelalderens astrologi ble visse aspekter, som visse planeter, ansett som enten gunstige eller ugunstige. Moderne astrologi legger mindre vekt på disse fatalistiske skillelinjene, men likevel er det to typer aspekter hvor den ene frembringer mer harmoniske som den andre mer utfordrende energier.

De harmoniske aspektene er såkalte sekstiler med en vinkel på 60 grader og trigoner med 120 grader. Sekstiler har tradisjonelt blitt sagt å ha samme innflytelse som trigoner, men mindre intens. Dette indikerer enkel kommunikasjon mellom de to involverte elementene, med kompatibilitet og harmoniske energier mellom dem.

De utfordrende aspektene er kvadratur med en vinkel på 90 grader og opposisjon med 180 grader, hvor da to planer står rett ovenfor hverandre. Disse energiene har sterke energier med spenninger som trenger å integrere seg mellom to forskjellige områder av livet, eller tilbyr oss et valg hvor vi må ta en viktig beslutning som innebærer utfordringer eller kostnader.

Konjunksjoner sies å være det mektigste aspektet i astrologien. Dette skjer når to eller flere planeter står sammen på himmelen hvor energiene deres blandes og fungerer sammen. Hvorvidt den aktuelle konjunksjonen anses som gunstig eller utfordrende, avhenger av de spesifikke planetene som er involvert samt om denne konjunksjonen står i et spesielt aspekt til andre planeter.

Transitter og planetenes sykluser

Transitter

I astrologi refererer begrepet transitter seg til den pågående bevegelsen til planetene gjennom universet, i forhold til deres posisjoner ved fødselen eller når en annen bemerkelsesverdig hendelse skjer. Transitter er knyttet til nåværende virkelighet. De gjenspeiler også vår kollektive virkelighet og den verden vi alle sammen lever i. De lager et «øyeblikk i tid», en form for et diagram for en hendelse enten det dreier seg om ting som kommer til å skje i fremtiden eller noe som har inntruffet i fortiden. Transitter er kosmiske spillekort. Hva vi gjør med dem – hvordan vi spiller kortet på hånden – er nettopp det som endrer oss og bestemmer forløpet til vår videre vandring på vår livssti.

Transitter lager prognoser og forutsier hva tiden bringer når man stiller et årshoroskop for en person eller andre hendelser i verden. Astrologer ser på transittene som at planetene forteller noen om fremtiden i det personlige horoskopkart, eller påvirker universets astrologiske værkart generelt.

Planetenes sykluser

Det som forårsaker transitter er at planetene går rundt solen og gjennom dyrekretsen med forskjellig hastighet. Vi har i hovedsak to typer av planetariske sykluser; de indre og hurtige samt de ytre og mer langsomgående planetene.

De indre eller hurtige planeten har en kortidseffekt. Det dreier seg om dags-, ukes- eller månedstrender i et horoskop. Listen nedenfor viser hvor lenge de hurtige planetene vanligvis blir i et stjernetegn.

Månen: 2.5 dager.

Merkur: 20 til 30 dager

Solen: 30 dager

Venus: ca. 1 måned

Mars: ca. 2 måneder

De ytre og langsomme planetene viser årlige eller flerårige trender i livet i det stjernetegnet eller i det astrologiske huset (livsområdet) de befinner seg i. Listen nedenfor viser hvor lenge de ytre og langsomme planetene vanligvis blir i et stjernetegn.

Jupiter: 1 år

Saturn: 2.5 år

Uranus: 7 år

Neptun: 14 år

Pluto: 15 til 30 år

Vil du vite mer om dette temaet, les også Aspekter.

Retrograde planeter

Alle planeter går i fremad marsj og retrograde eller baklengsgående planter eksiterer egentlig ikke.

Dette er kun et synsbedrag som er det samme som vi opplever når toget på sidesporet går baklengs mens det i virkeligheten går fremover. Dette er knyttet opp til relative hastigheter mellom eget ståsted og en annen gjenstand i bevegelse. Selv om planeten i virkeligheten ikke går retrograd eller baklengs, har dette fenomenet alltid hatt betydning i astrologien. Dette er fordi på forhistorisk tid var astronomi og astrologi ett og samme yrke eller kunnskapsområde. Det var basert på hva datidens astronomer kunne se på med det blotte øyet på nattehimmelen.

I vestens astrologi stilles et horoskop basert på at Jorden er sentret i vårt solsystem og ikke Solen som den jo egentlig er. Derfor kommer dette fenomenet med retrograde eller baklengsgående planeter inn i den astrologiske tolkningen akkurat slike det gjorde for flere tusen år siden, selv om vi vet at ingen av de går egentlig baklengs. Retrograd betyr egentlig at planetens energi er noe blokkert eksternt, så de livsområdene som kommer innenfor planetens domene blir ikke like lett uttrykt. I astrologien betrakter vi at en planet mister noe av sine arketypiske energier i den tiden den går retrograd eller baklengs.

Planetene beveger seg med forskjellig hastighet rundt Solen. Merkur og Venus flytter seg raskere enn Jorden, mens Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto går saktere enn Jorden. Ettersom vi Jordboere ser dette fra vår egen planet, gir dette oss en relativ effekt av planetens hastighet. Dette gjør at vi opplever at en planet går retrograd eller baklengs på himmelen gjennom Dyrekretsen til visse tider på året. Avhengig av hvilken planet dette er, kan situasjonen vare fra noen uker til flere måneder. Den planeten som går mest retorgard er vår kommunikasjonsplanet Merkur som vanligvis gjøre det hele tre ganger i året.

Månefaser

Vi har to hovedfaser i Månens sykluser, nymåne og fullmåne. Disse finner begge sted i løpet av en 29 dagers periode. Nymåne har vi når Månen står på linje mellom Solen og Jorden og dekker til sollyset for oss Jordboere. Derfor kan vi ikke se den. Når det er fullmåne skjer det motsatte, nemlig at det er Jorden som står på linje mellom Solen og Månen. Derfor får vi dette sterke sollyset fra Solen.

Menneskenes interesse for månefaser går langt tilbake i forhistorisk tid hvor de allerede den gang var en form for kalender. I gresk og romersk mytologi var det flere gudinner som ble oppkalt etter Månen. I mange kulturer har bønder plantet ved nymåne og høstet ved fullmåne.

Månen er en tidevannskraft som påvirker flo og fjære. Så det er kanskje ikke så rart i at også vi mennesker blir påvirket av energiene ettersom kroppen vår består av 60% vann. Studier har blitt gjort på dette som viser at puls og blodtrykk er lavere samt at hjertefrekvensen kommer raskere tilbake til normale nivåer under fullmåne og nymåne.

Månen, en planet i astrologien har kraftfulle arketypiske energier. Dette gjelder både generelt og personlig. Ettersom en nymåne representerer starten på en ny månesyklus, symboliserer den ny begynnelse. Folk bruker energiene til en nymåne for å starte på et nytt prosjekt og nå sine mål. Dette er dagen for å invitere forandring inn i livet ditt og være åpen for nye muligheter.

Fullmåner er tider for fullførelse, kreative utgytelser og høsting. De er også din anelse om å fullføre alt du startet på under nymånen seks måneder tidligere. Fullmåne er også en tid for fest, feiring og spirituelle ritualer i rammen av nattens månelys. Fullmåner fungerer som gigantiske kosmiske spotlights. Alt kommer ut i det fri i lys av fullmåne – inkludert deler av menneskets mer skyggsider. Å følge månesykluser kan være en fin måte å sette mål og høste fordeler.

En annen viktig ting med månefaser er eklipser. Dette er hva vi kaller sol- og måneformørkelse som vi har to av hver i året. Generelt kan man si at dette er som en nymåne og fullmåne, men de har mer forsterkede energier og fører ofte til uventede forandringer i livene våre. Eklipsetiden bør tas på alvor og mest mulig holde seg i ro.

Karma

Enkelt forklart er karma loven om årsak og effekt. Denne læren står sterkt i Østens religioner som Hinduisme og Buddhisme. Det livet vi lever i dag er påvirket av våre handlinger fra tidligere liv. Vi står til ansvar i dette livet hva vi gjorde i tidligere liv både på godt og vondt. God hensikt og gode gjerninger bidrar til god karma og lykkeligere gjenfødsler, mens dårlige hensikter og dårlige gjerninger bidrar til dårlig karma og utfordrende gjenfødelse. Men det er også slik at det vi gjør av handlinger i dette livet vil også være med på å bestemme og prege våre neste liv.

Astrologien kan være et hjelpemiddel til å forstå hvor vi står på vår karmiske reise i dette livet. Vårt fødselshoroskop tegner et bilde som reflekterer våre tidligere livs opplevelser, både av berikelse og ondskap vi selv skapte. Før sjelens gjenfødelse blir fødselen nøye planlagt slik at dette livet bringer med seg tidligere livs erfaringer som blir innlemmet i hva vi skal lære i dette livet samt vårt potensiale for fremtiden.

Men vi alle kan bryte ut av det mekaniske karmiske handlingsmønsteret. Vi kan til enhver tid ta aktiv stilling i våre valg. Kraften i karma er at vi på en hensiktsmessig måte lever ut fremgang og vekst mer enn straff for ting vi gjorde i tidligere liv. Om man klarer å fullstendig bryte løs fra den karmiske mekanikken, kommer man til det stadiet som i buddhismen kalles opplysning, Nirvana og Moksha i hinduismen. Dess mer spirituelt opplyste vi er, jo friere står vi i den karmiske mekanikken. Da kan vi ta flere frie og egne valg i dette livet. Universet består av mer positiv enn negativ karma, husk det!

Schedule your session

Astrological Readings

Rahu Enters Cancer and Ketu Enters Capricorn

Mar 28, 2019 0Comments
I am searching for no bullshit Tarot card meanings which I can apply to love, business and more!

Become the Transit or Moon Suffer

Mar 27, 2019 0Comments
I am searching for no bullshit Tarot card meanings which I can apply to love, business and more!

Intro to Astrological Rising Signs

Mar 25, 2019 0Comments
I am searching for no bullshit Tarot card meanings which I can apply to love, business and more!

FAQs


Which Sun sign am I?

The answer to which Sun sign you are is complicated. Your Sun sign is always determined by your date of birth. As a general rule, the signs are divided up as this: Aries: Spring equinox (21 March) to 19 April Taurus: 20 April to 20 May Gemini: 21 …​

Is There a 13th Zodiac Sign?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Why Does My Sun Sign Sometimes Change?

The answer to which Sun sign you are is complicated. Your Sun sign is always determined by your date of birth. As a general rule, the signs are divided up as this: Aries: Spring equinox (21 March) to 19 April Taurus: 20 April to 20 May Gemini: 21 …​

What Is a «Rising Sign»?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

What is a Twin Flame?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Aries

Mar 21 – Apr 19

Taurus

Apr 20 – May 20

Gemini

May 21 – Jun 20

Cancer

Jun 21 – Jul 22

Leo

Jul 23 – Aug 22

Virgo

Aug 23 – Sep 22

Libra

Sep 23 – Oct 22

Scorpio

Oct 23 – Nov 21

Sagittarius

Nov 22 – Dec 21

Capricorn

Dec 22 – Jan 19

Aquarius

Jan 20 – Feb 18

Pisces

Feb 19 – Mar 20

What’s Your Sign? Read Your Daily Horoscope Today

Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.


Schedule your session

Testimonials

I came to Alice because I had some problems in private life. She created my personal horoscope and interpreted my natal chart concerning the issues I worried about. Sometimes it is important to know that all your problems can be solved.

Jenna Mackenzie

Jenna Mackenzie

Milan

I found my consultation with Alice more meaningful and useful than those provided by other astrologers. The way she synthesizes information from a variety of different sources provides a complete picture of possible answers.

Maya Gabriella

Maya Gabriella

Boston

As an experienced astrologer myself, I’ve looked at my chart many times, but Alice gave me a brand-new perspective on the problem areas. Moreover she did this with great insight, delicacy and clarity. I am very grateful for that.

Avery Mia

Avery Mia

Los Angeles

I came to consultation, because I was puzzled with current life situation and Alice gave me clear ways to develop, and a plan of how to move ahead to avoid further problems. Some things she said became a much-needed insight for me.

Clara Jenkins

Clara Jenkins

Paris