Ledende

De Ledende Kvalitet stjernetegnene er; Væren, Krepsen, Vekten og Steinbukken. De ledende Husene i horoskopet er; Første, Fjerde, Syvende og Tiende hvor de ledene planetene er respektive herskere. Ordet Ledende er egentlig selvforklarende hva de står for. De symboliserer initiativ, behovet for å sette i gang med nye ting som motiverer oss mennesker til å bevege oss til å utforske og starte nye retninger i livet. Hvis et horoskop har en overvekt av planeter i disse Husene, har Huset en predominans av Ledende energier. Mange prosjekter kommer i gang takket være Ledende initiativ, men mange av de blir aldri fullført eller avsluttet. Dette henger sammen med at de Ledende stjernetegnene er dyktige til å starte på nye ting, men liker mindre å avslutte de. Derfor trenger de å samarbeide med de Faste Kvalitetstegnene, Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen for å få jobben gjort.

De Ledende tegnene hersker over mer enn å sette i gang et prosjekt eller en jobb her på Jorden. Av alle ting er det de som hersker over oppstarten på en ny årstid. Når Solen vandrer gjennom Zodiaken (Dyrekretsen) i løpet av et kalenderår, har vi vårjevndøgn i mars måned når Solen går inn i Væren. Tre måneder senere har vi sommersolverv når Solen går inn i Krepsen, etterfulgt av høstjevndøgn da Solen går inn i Vekten. Året avsluttes med vintersolverv når Solen går inn i Steinbukken rett før at julestrien starter i desember. Dette er også tiden vi går mot lysere tider ved at dagene blir lengre og nettene kortere. For mange en ny gnist av optimisme for spennende muligheter i det nye året.

Folk som er født i de Ledende tegnene liker også å vinne og har masse ambisjoner om å bli best i hva de enn holder på med om det sport, karriere eller dagligdagse ting. Derfor kan noen finne de vel kravstore og egosentrerte. Uansett, verdenen trenger folk som setter i gang med ting, så får man heller takle problemene etter hvert.

Faste

Solen går inn i de Faste stjernetegnene i den andre måneden i alle våre årstider. Disse er Tyren, Løven, Skorpionen og Vannmannen som hersker over Andre, Femte, Åttende og Ellevte Husene respektivt i horoskopet. I utgangspunktet er de Faste tegnene en form for et energitilskudd til de Ledende tegnene som setter ting i gang, men trenger de Faste tegnene til å gjennomføre. Ordet Faste er egentlig selvforklarende. Det er nettopp her styrken til de Faste Kvalitets tengene ligger, det å ha en standhaftighet til å gjennomføre ting de har satt seg fore.

De Faste tegnene er dyrekretsens organisatorer. Tyren organiserer fysiske ressurser som vi trenger for å overleve. Men de er også flinke til å organisere materielle og økonomiske ressurser, spesielt sine egne. Løven er organisatoren for kreative ressurser og ideer og spesielt de som setter dem selv fremst i lyset. Skorpionen er topp for å organisere delte ressurser alt fra det som skjer på et menneskelig indre og ytre plan, mens Vannmannen er nummer en for å organisere grupper og samfunnet, særlig det som har med fremtiden å gjøre.

De Faste tegnene anerkjenner og forstår at stabilitet er nøkkelen til alt liv her på jorden. De er besluttsomme, urokkelige og har en naturlig blanding av kraft og hensikt. I utgangspunktet er dette mennesker som sier hva de mener og er til å stole på. De glemmer aldri sine venner, ei heller sine fiender. De kaster ikke bort tiden på tull og tøys.

Men den fastheten denne kvaliteten representerer kan også få dem til å bli utrolig sta og urokkelige. De har en tendens til å henge seg opp i sine måter å gjøre ting på og tror bestemt på at de alltid har rett. Heller sliter de seg selv ut enn å delegere til andre. Men resultater oppnår de til slutt – koste hva det koste vil.

Bevegelige

De bevegelige kvalitetstegnene Tvillingene, Jomfruen, Skytten og Fiskene er herskere over Tredje, Sjette, Niende og Tolvte Husene i horoskopet representativt. Hvis man finner mange planeter i et av disse Husene betyr det at energier som er knyttet opp til den Bevegelige Kvaliteten er sterkt representert i horoskopet. Når solen går inn i disse stjernetegnene betyr det at en årstid er avsluttet og det er tid for å planlegge for en ny en. I det praktiske liv betyr det at de er flinke til å avslutte et kapitel så et nytt kan begynne.

De Bevegelige Kvalitetstegnene er tilpasningsdyktige og fleksible og kan endre holdning og innordne seg lett til en ny situasjon som oppstår. Å stå på sitt er ikke viktig for dem. De vil heller følge normen. På den måten mener det at de hjelper det større gode i samfunnet vi lever i. De vet hvordan man skal følge strømmen. Av noen betraktes de som Dyrekretsens kameleoner ettersom de kan fremstå med varierende personlighet.

Selv om de er fleksible og flinke til å tilpasse seg en situasjon, skal man likevel ikke undervurdere deres indre styrke. Det er liten tvil om dette er ressurssterke mennesker. De er raske til å hjelpe andre mennesker når det trengs på en uselvisk og naturlig måte. Noen ganger bør de likevel vokte seg for ikke å komme i en slags offersituasjon og la seg bli utnyttet. De kan strekke seg langt, men som oftest vet de hvordan de kan gjenerobre sin egen identitet.

Den styrken de har til å være fleksible kan også bli et problem hvis de strekker denne stikken for langt. Dette gjør dem ustabile og mangler disiplin både til å begynne og avslutte en oppgave. Mange og særlig de som søker det spirituelle har sterke alternative legninger og krefter. De er en stor bidragsyter til vårt samfunn på utallige måter.

LES OM ANDRE STJERNETEGN HER: