Ild

Ildtegnene er Væren, Løven og Skytten og de hersker over Første Huset, Femte Huset og Niende Huset i horoskopet. Som navnet på ildtegnet tilsier, er disse tre stjernetegnene ganske så flammende og kan også ha et glødende temperament med ei kort lunte. De er også vennlige og superentusiastiske, noen ganger større enn selve livet. Men akkurat som ilden dette stjernetegnet er oppkalt etter kan de være en utrolig hjelpsom varmekilde for oss andre, men kan også ukontrollerte flamme opp og bli ødeleggende.

Med selvtillit og argumenterende kan du godt høre dem si ting som; ‘Jeg vet’, eller ‘Jeg vil gjøre dette på min måte’, med vekt på Jeg. På den konstruktive og inspirerende siden kan Ildtegnet være stor inspirasjonskilde for oss andre til å gjøre saker og ting på en ny og spennende måte. Men når de kommer ut av kontroll som når de kjeder seg eller ikke får den annerkjennelsen de synes de fortjener, kan bli veldig sjefete, krevende og diktatoriske. Man kan godt diskutere med dem, men opposisjon og konfrontasjoner liker de slett ikke. Så skal du motsi dem eller fremme dine egne meninger, bør du gjøre det diplomatisk og med takt og tone, noe som, ‘ja selvsagt har du rett, men kanskje vi kunne også se det litt på denne måten’.

Et iIldtegn er også en indikator på kreativitet. Dette elementet manifesterer seg på kreative og unike måter, og i gløden er fantastisk modige og livlige. De er selvforsynende, spontane og har en enorm livsgnist. Mange har også en sterk drift og libido effekt. De er ofte ivrige og toneangivende i det intime rollespillet innen romantikk og kjærlighet. Til deres store annerkjennelse, er de ofte en inspirasjon for andre, samt for deres overholdelse av solide moralske prinsipper og spirituelle og åndelige idealer.

Hvordan Ild elementene utfyller hverandre:

- Væren er et ledende tegn som starter ilden.

- Løven er et fast tegn som passer på ilden.

- Skytten er et bevegelig tegn som deler ilden med andre.

Ildtegn går bra sammen med Lufttegn fordi ild trenger luft for å brenne. Det går mindre bra med Jord og Vanntegn, fordi brann svir jord og vann slokker ild.

Jord

Jordtegnene er Tyren, Jomfruen og Steinbukken. De hersker over det Andre Huset, Sjette Huset og det Tiende Huset respektivt i horoskopet. Jordtegnene er betraktet som praktiske, pragmatiske, jordnære, ansvarsfulle. Jord må vi ha for å overleve her på Jorden. Jord elementet gir oss en fornemmelse av plikt, ansvar og pålitelighet. Dette er mennesker du kan stole på når du trenger dem. De har også en tendens til forsiktighet og konservatisme, både i ønsker og tilnærmelse til det som gjelder enkeltpersoner som materielle goder og ervervelse. Men når det er sagt, er de også stemningsfulle. Så absolutt setter de pris på å invitere gode venner hjem i et hyggelig lag med et godt måltid og godt drikke.

Jordelementene regnes som selve fundamentet og byggeklossene i naturen. De betraktes som Dyrekretsens byggherrer. For dem er skapelsesprosesser en håndgripelig begivenhet eller hendelse. Enten det er å bygge et firma med arbeidsplasser og god økonomi, hus og bolig med komfortabel plass for alle familiens medlemmer, eller anskaffelse av solide materielle eiendeler som styrker egne finanser. Jordtegnet handler om det som er solid og de føler seg best når de har klart å samle mange verdslige eiendeler. Faren ligger her i at de kan bli grådige og styrt av materialistisk vinning. I verste fall bryr de seg lite om at dette kan gå utover andre mennesker. Dette kan føre til sårede følelser hos andre. Jordtegnene har også en utrolig evne og kraft til å bygge opp igjen ødelagte broer.

Hvordan Jord elementene utfyller hverandre:

- Tyren, et fast tegn som samler og organiserer resurser.

- Jomfruen, et bevegelig tegn som deler ressurser.

- Steinbukken, et ledende tegn som setter mål for ressursbruk.

Jordtegn går godt sammen med Vanntegn fordi jord trenger vann. De går mindre bra med Ildtegn og Lufttegn fordi flamme og vind svir og tørker ut jord.

Luft

Lufttegnene er Tvillingene, Vekten og Vannmannen. De er også herskere over Tredje, Syvende og Ellevte Huset. Lufttegn dreier seg om kommunikasjon. De ønsker å få ordet ut av sin munn. De elsker å meddele deres oppfatninger om saker og ting til andre og den store verdenen. De er intelligente, analyserende, overvåkende, nysgjerrige og oppfatter det meste av hva som forgår rundt dem mer på et intellektuelt enn et praktisk og emosjonelt plan. Lufttegn er oppfinnsomme og smarte og søker gjerne etter den nødvendige informasjon for å fremme sine tanker til andre. De er dyktige til å argumentere for sine synspunkter, men for mange er også balanse viktig. Har du et dilemma eller et problem? Snakk med et lufttegn og du vil snart bli klokere.

Men er luftegnene alltid like behagelige som en frisk sommerbris, eller kan de hyle og storme som den kalde vintervinden? Antageligvis begge deler. Det avhenger litt av humøret de er i når du treffer de. Som oftest er de varme, behagelige og likefremme mennesker. Men de kan også bli oppfattet som kalde og avvikende, særlig hvis du går inn på et område som har med emosjoner og dypere følelser å gjøre. For dem er følelser knyttet opp til det intellektuelle og ikke det emosjonelle. Praktiske saker og anliggende er heller ikke ting som opptar dem noe særlig.

Hvordan Luft elementene utfyller hverandre:

- Tvillingene, et bevegelig tegn, søker nye bekjente og skaper mellommenneskelige kontakter.

- Vekten, et ledende tegn, velger nærmere relasjoner ut ifra sine kontakter og bekjente.

- Vannmannen, et fast tegn, bygger relasjoner innen sosiale organisasjoner og nettverk.

Lufttegn går godt sammen med Ildtegn fordi ild varmer opp oksygen og menneskelige atmosfære.

De går mindre bra sammen med Vanntegn fordi det kan skape masse bølger og Jordtegn ettersom at luft og jord har vanskeligheter med å blande seg.

Vann

Vanntegn er Kreps, Skorpion og Fiskene som er hersker over Fjerde, Åttende og Tolvte Husene i et horoskop. Elementet Vann står for følelser. De har en utrolig spesiell indre kraft og styrke til å koble seg empatisk og emosjonelt til andre mennesker. De er sensitive, private og sentimentale. Mange jobber profesjonelt eller på hobbybasis innenfor områder som har med å hjelpe andre mennesker. Dette går fra det å være statlig ansatt i en institusjon til det alternative, spirituelle og åndelige.

Vanntegn kan ta inn andres følelser, behandle dem og legge fram en plan eller løsning som vil være samvittighetsfullt og til det beste for alle. Utfordringen for Vanntegn er når de har denne medfødte egenskapen til å hjelpe og stå til tjeneste for andre, blir nettopp det å kunne sette emosjonelle grenser mellom seg selv og de som de hjelper. Mangt et Vanntegn ender opp som et uskyldig offer som lar seg bli utnyttet av andres mer eller mindre beregnede og uthungrede ønsker og formål om hjelp og bistand.

Mange av de har også en utartet kreativ og kunstnerisk side som er knyttet opp til å skape en estetisk uttrykksform i en eller annen form. Som stille vann kan bli stillestående og et inaktivt Vanntegn er ikke på sitt beste. Da kan de bruke sine kreative krefter destruktivt som kanskje ødelegger mest for dem selv og deres eget liv. De føler seg mest oppfylte når de hjelper andre. Dette gjør de på en fortryllende, hensynsfull og til og med romantisk måte.

Hvordan Vann elementene utfyller hverandre:

- Krepsen, et ledende tegn, danner stammer og familier.

- Skorpionen, et fast tegn, beskytter stammen og sine avholdte.

- Fiskene, et bevegelig tegn, bringer nye folk inn i stammen.

Vanntegn går godt sammen med Jordtegn fordi vann trenger jord for å sette sine grenser. Ild og Lufttegn mindre bra ettersom varmen får vannet til å koke over og at vind skaper bølger.

LES OM ANDRE STJERNETEGN HER: