DET FØRSTE HUSET: HUSET FOR DEG SELV

Innen astrologisk terminologi blir det Første Huset eller dette Livsområde assosiert med stjernetegnet Væren som har drifte Mars om sin hersker. På Første Hus spissen finner man Ascendenten, tegnet som var stigende på den østlige horisonten i det spesifikke øyeblikk en person ble født. For å best forstå prinsippene som ligger til grunn for Første Hus, bør man tenke på soloppgang og nye begynnelser. Hvem er du? Hva skal du bli til? Hvordan kan du utvikle deg selv? Nye begynnelser fokuserer på individet, ens selv og den kommende oppdagelsesreisen for hvordan en person er. Første huset omhandler hvordan man skal oppnå sitt ultimate potensiale. Ferden gjennom livet for å bli den beste utgaven av seg selv har også en stor kraft for å utvikle samfunnet hver enkelt lever i.

Alle våre distinkte kvaliteter er ofte benevnt som «personligheten». Individet og dennes oppførsel og tilnærming til livet, finner man i Første Hus. Altså, et ganske spennende konsept, den totale helheten av ens tilblivelse som menneske. Selve innpakningen, vårt utseende, den fysiske kroppen, spesielt hode og ansikt, hvordan vi viser oss frem for omverden, hersker Første Hus over.

Vår fødsel og tidlige barndom ligger også i Første Hus. Fra våre første skritt til hvordan vi opplever verden og utvikler oss, finnes her. Vi blir formet for alltid gjennom våre opplevelser de første årene. Hvilken start et menneske får i livet er ofte ensbetydende med hvordan vi blir senere som voksne. Vår tilværelse fremover vill alltid ha utgangspunkt i det som finnes i Første Hus.

Som oppsummering, Første Hus vill alltid fortelle noe om den person vi er og hva vi har potensiale for å bli, både på det indre og ytre nivå. Hvordan vi ser og ter oss til omverden, vår personlighet, våre dypeste kvaliteter, hvordan vi nærmer oss livet, vår atferd og grunnleggende kvaliteter. Det indre planet og den ytre kroppen er hva Første Hus forteller oss om.

 1. DET ANDRE HUSET: HUSET FOR EIENDELER OG RESSURSER

Det Andre Huset blir vanligvis betegnet som et Livsområdet for Eiendeler og Ressurser og er tilknyttet stjernetegnet Tyren som har verdiskaperen Venus som sin hersker. For mange betyr det våre økonomiske eiendeler, men begrepet er ikke begrenset til kun materielle gjenstander. Vi eier også alle våre emosjoner og følelser, våre behov, ønsker og evner. Når vi tar ansvar for noe vi har sagt eller gjort, sier vi også at vi eier vår største ressurs, nemlig oss selv.

Våre ressurser er imidlertid ikke kun begrenset til det vi eier, arver, opparbeider oss eller lærer når vi lever nå. Det omfatter også alle ressurser fra tidligere liv du har levd her på Jorden samt andre steder i Universet. Også våre forfedres ressurser som du har arvet på et immaterielt plan gjennom genene og arvestoffet som har eksistert i slekten i mange århundrer.

Det å bruke våre eiendeler, materielt så vel som de indre ressursene, til vårt aller beste er også tema som hører hjemme i Andre Huset. Våre materielle ressurser kan gi oss et behagelig liv hvor vi kan lettere utvikle oss, også våre usynlige ressurser. Hva er det vi setter verdi på, og hvorfor? Hvilke mennesker setter vi verdi på? Hvilke verdier er det vi streber etter, og hvorfor? Hvorfor vil vi ha et større hus og ny bil? Gir det oss et bedre liv eller vil vi bare flotte oss?

Hvordan vi håndterer våre eiendeler og ressurser har svært mye å si for vår videre personlige utvikling. Er våre eiendeler og ressurser heldige eller uheldige for oss? Mange tror at et overflod av eiendeler og materielle ressurser kan sette oss fri. Det stemmer kun i den grad at den friheten kan brukes til å videreutvikle våre indre ressurser slik at vi genererer en flyt av ressurser som gagner den større kretsen, og i utvidet forstand, samfunnet rundt oss. Altså, har man, skal man dele, kan det godt beskrives som.

 1. DET TREDJE HUSET: HUSET FOR KOMMUNIKASJON

Det Tredje Huset blir oftest benevnt som Huset eller Livsområdet for Kommunikasjon og er så godt som selvsagt assosiert med stjernetegnet Tvillingene som har taleføre Merkur som sin ledende planet. Dette huset handler om all vår kommunikasjon med våre aller nærmeste. Den nære familien som søsken så vel som naboer. Det Tredje Huset inneholder også begrepene intellekt og intelligens, vår kommunikasjon her har en bevisst side ved seg. Her kan vi enten snakke eller skrive brev eller eposter. Også de som vi er på nett med at vi kan lese hverandres tanker. Her kobler man seg på usynlige energibølger, noe som også fremhever lærings- og mestringsaspektet ved det Tredje Huset.

Måten vi bruker vår intellektuelle intelligens på, får stor effekt for hvordan våre liv utvikler seg videre. Desto bedre man kan analysere og håndtere det som skjer i sine nære omgivelser, desto mer effektivt kan man utvikle sine ferdigheter. Våre intellektuelle evner løfter oss opp i både livet og verden rundt oss. Desto raskere vi kan håndtere det som skjer rundt oss, desto mer rasjonelle og vellykkede blir vi. Mener vi nå selv da. Til tross for at noe er så velutviklet at det år på autopilot.

Det Tredje Huset omfatter all vår tidligere skolegang, hvordan vi opplever skolen, hvordan vi lærer og hva vi fatter interesse for. Vårt nærmiljø hører også hjemme her. Raske turer ut for å handle eller gå til biblioteket, samt sladre sammen med naboen hører til Tredje Huset. Hvordan kommuniserer vi med andre, er våre ord gode eller negative? Vet vi forskjellen, har vi nok sosial intelligens til å tenke to ganger før vi sier noe vi ikke burde? Dele vår intelligens med andre, lære, programmering av kunstig intelligens som AI og avanserte datamaskiner som opererer med lynets hastighet er også omfattet. Vil slike datamaskiner hjelpe vår kommunikasjon fremover eller utgjøre en trussel? Blir AI og datamaskiner smartere enn mennesker? Et filosofisk spørsmål vi må overveie i Tredje Huset.

 1. DET FJERDE HUSET: HUSET FOR HJEM OG FAMILIE

Det Fjerde Huset er assosiert med stjernetegnet Krepsen og herskeren til Krepsen er emosjonelle Månen. Det Fjerde Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Hjem og Familie. Alle har vi vår særegne oppfatning av hva hjem og familie betyr for oss. Stedet hvor vi har våre røtter, og hvor vi vil sette ned røtter. Finne vår plass på Jorden, så å si, der alle skal uansett en dag vende tilbake.

Det mest grunnleggende for det Fjerde Huset er likevel vårt konsept for hus og hjem. Hvor vi velger å bosette oss og skape et hjem for oss selv. Da kan ens indre slappe av, finne fred og slå rot. En dyp samhørighet med Moder Jord hører også med i det Fjerde Huset. Når vi kommer hjem både psykisk så vel som fysisk, skaper vi også et fristed for oss selv, vår familie samt de vi innlemmer i vår utvidede familie.

Vårt hjem i det Fjerde Huset omfatter også våre aller innerste gjemsler hvor vi oppbevarer våre helt private tanker og følelser, som vi sjelden eller aldri deler med noen. Våre forfedre gjennom mange generasjoner, familiehistorie, kultur, våre aller dypeste kjerneverdier som vi ikke rasjonelt kan gjøre rede for. Dette er nettopp fordi vi har arvet dem, gjennom uendelige tidligere liv og generasjoner av genetisk arvemateriale. Våre foreldre, som oftest faren og hans patriarkalske linje, er omfattet av Fjerde Huset.

Våre foreldre ga oss næring i hjemmet i våre tidligste år, dette gjenskaper vi også for egen familie og de vi inviterer inn til oss. Vi nærer også oss selv, våre indre kvaliteter, ved å agere som selvstendige individer innenfor en etablert familiestruktur. Vi skaper oss selv i Fjerde Huset gjennom alt vi har arvet fra de som har gått foran oss.

 1. DET FEMTE HUSET: HUSET FOR GØY OG NYTELSE

Det Femte Huset er assosiert med stjernetegnet Løven og herskeren til Løven er energibunten Solen. Det Femte Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Gøy og Nytelse. Som oftest er denne nytelsen et resultat av kreativitet. Ekte skapelseskraft, hvor man gir av seg selv, og samtidig kanskje også skaper – et barn? Femte Huset omfatter også barn, men hovedsakelig handler det om kreativitet innenfor kultur og kunst. Kreativitet som sådan har en enorm kraft til å bade skape, og gi ren og pur skapelsesglede. Den som skaper noe oppnår tilfredsstillelse, den som nyter kunstverket opplever en åndelig nytelse. Hva er det man liker? Hvorfor liker man det? Gir dette meg glede? Hvis så, hvorfor? Svarene på alle disse ligger innenfor Femte Huset.

For å utvide nytelsesprinsippet kan det også gis et menneskelig ansikt, eller flere ansikt. Romantikk, flørt og svermeri, også emosjonell nytelse, ligger innenfor Femte Huset. Emosjonell tilfredsstillelse kan oppnås på mange måter, og nok en måte som omfattes av Femte Huset er pengespill. Imens dette innebærer en viss risiko, kan det også oppleves som et ønske om å ta risiko – både innen kjærligheten, med penger, eller selve livet. Femte Hus inneholder en rekke forskjellige nytelser ettersom det også hersker over moro, lek, tull og tøys og hobbyer. Livet er så mye mer enn kun eksistens og utførelse, det inneholder også tilfredsstillelsen vi opplever, når vi finner glede innen dagliglivets gjøremål.

Femte Huset omfatter selvsagt også barn som kilde til glede og nytelse. Dette bringer oss igjen inn på selve skaperverket, der vi gjennom reproduksjonsakten skaper en forlengelse av oss selv og så får vi gleden av å se at de vokser og utvikler seg. Hvordan vil det gå? Hva liker barnet best? Musikk, dans, teater, litteratur? Lek og moro med formål for emosjonell lykke og pur glede er hva Femte Huset inneholder.

 1. DET SJETTE HUSETE: HUSET FOR HELSE OG ARBEID

Det Sjette Huset er assosiert med stjernetegnet Jomfruen og herskeren til Jomfruen er informasjonshungrige Merkur. Det Sjette Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Helse og Daglig Arbeid. Det helt grunnleggende for å opprettholde god helse er evnen til å klare seg der man møter motgang. Dette tema passer svært godt inn under Sjette Huset. Alle vi menneskeskapninger har våre begrensninger. Hva gjør vi med disse? Hvordan reagerer vi når vi står midt oppi en krisesituasjon? Kriser, sykdommer og statusfall hører med til vår livsreise. Hvordan vi reagerer i disse situasjonene og håndterer erfaringene bidrar til å definere personen vi utvikler oss til å bli.

Frykt kan begrense oss men hvis vi klarer å stå oppreist og møte dette kan vi vokse sterkere. Vi kan også lære hvordan vi kan være til tjeneste for andre mennesker. Arbeid, og være til nytte for de som trenger oss er kjerneområde for Sjette Huset. Det sentrale er ansettelse (ansatte og arbeidsgivere), opplæring av de som skal gi oss tjenester (sammen med de som vi tjener) og de som er avhengige av oss. At vi opprettholder vår egen styrke underveis er også viktig. Derfor fokuserer Sjette Huset på helse, kosthold, trening og hygiene.

Det essensielle er hvordan vi jobber med oss selv. Plikter, ansvar og personlig vekst alle bidrar til at vi utvikler oss som fullendte mennesker. Der vi bestreber å tjene og være til nytte for andre, hjelper vi også oss selv. I tilfeller hvor vi selv opplever kriser må vi jobbe for å heale oss selv. Da kan vi gjenoppta vårt arbeid for å være til nytte for de som trenger oss. Sjette Huset omfatter også dagliglivets valg, som hva skal du ha på deg i dag? Har katten fått mat? De daglige gjøremålene holder hjulene i gang, slik at du kan gi verdifull tjeneste til andre om dette er mennesker eller dine små kjæledyr.

 1. DET SYVENDE HUSET: HUSET FOR EKTESKAP OG PARTNERE

Det Syvende Huset er assosiert med stjernetegnet Vekten og herskeren til Vekten er kjærlighetsgudinnen Venus. Det Syvende Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Ekteskap og Partnere. I det Syvende Huset blir fokus dreiet bort fra en selv til en annen, til en partner. Gjennom å samarbeide med og forholde deg til et annet menneske kan du oppnå noe verdifullt. Formål er viktig her. Gjennom samarbeid med andre kan vi oppnå noe for oss selv, for partnerskapet og for samfunnet som helhet. Vi blir også verdsatt som et verdifullt medlem av vår verden. Vi bidrar med noe, et lite puslebit i den store sammenhengen. Samarbeid og partnerskap bidrar til å lette våre formål med livet.

Vi utvider vårt essensielle vesen gjennom samarbeid med andre. Vi befinner oss plutselig i en ny kontekst. Gjennom et partnerskap kan vi arbeide, elske, leke og skape, vi føler oss fullendt. Der vi finner vår andre halvpart føler vi oss som mer fullstendige mennesker. Hvordan vi forholder oss til andre bidrar til å definere vår egen suksess som menneske og vår plass som medlem av skaperverket.

En rekke forskjellige partnerskap og forhold omfavnes av Syvende Huset. Alt fra ekteskap til forretningsforhold, avtaler, forhandlinger, juss og kontrakter. Hvor godt vi relaterer til og samarbeider med andre definerer Syvende Hus. Hvorfor er vi i dette partnerskapet? Er det kjærlighet eller penger? Praktiske formål eller samfunnshensyn? Er vi ærlige med oss selv? Det finnes mange grunner for å inngå partnerskap. Enkelte velger dette for å utfylle et tomrom inni seg selv. Eller man bare ønsker selskap og godt samvær med en annen. Partnerskapene vi inngår forteller oss om oss selv og bidrar også til av vi videreutvikler oss. Desto bedre våre forhold i Syvende Hus, desto mer kan vi forbedre våre liv, skape lykke og utvikling på et større plan.

 1. DET ÅTTENDE HUSET: HUSET FOR DØD, LIV OG TRANSFORMASJON

Det Åttende Huset er assosiert med stjernetegnet Skorpionen og herskeren til Skorpionen er kraftfulle og intense Pluto. Det Åttende Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Transformasjon, Død, Liv og Gjenfødsel, Resurser vi deler med andre og Seksualitet. Dette Huset handler om våre nærmeste forhold — samspill med en annen og hvordan aspekter av dette samspillet kan gi oss opplevelser også av mer intim og erotisk karakter. Det Åttende Huset forteller oss om hva våre forhold kan gi oss og hvordan vi kan få mest mulig ut av dem.

Det sentrale for det Åttende Husets er opplevelser som fundamentalt forandrer oss som en transformasjons og regenererings prosess. Åttende Hus kan også ha med selve døden å gjøre. Det er jo styrt av underverdenens gud Pluto. Men som oftest dreier deg mer om liv og død i mer overført betydning, ofte på et psykisk plan. Noe dør for at noe nytt kan vokse frem som blant annet bladene på trærne gjør. Det er et dypt hus som bærer på mange hemmeligheter som vi mennesker forsøker ofte å undertrykke eller hemmeligholde, noe som kan dreie seg om ting fra helt tidlig barndom, oppvekst og voksen alder. Ofte dreier dette seg om makt org kontroll opplevelser vi har opplevd. Når det gjelder kjærlighet står det for den mer intime og dypere siden i et parforhold hvor sex og erotikk blir ofte fremtonet. Forhold som ikke fungerer dør hen, blir enten gjenfødt eller oppløst slik at nye forhold kan bli skapt.

Ressurser som man deler med andre er også omfattet av Åttende Huset. Arv, underholdningsbidrag, forsikringer, aksjer, skatt og gjeld. Økonomisk støtte så vel som emosjonell, spirituell og fysisk støtte hører til Åttende Huset. Gjennom våre forhold deler vi mange av disse tingene, samtidig som de også har sin egen indre dynamikk som forøker seg selv innenfra ut mot verdenen.

 1. DET NIENDE HUSET: HUSET FOR FILOSOFI, RELIGION OG UTLAND

Det Niende Huset er assosiert med stjernetegnet Skytten og herskeren til Skytten er lykkeplaneten Jupiter. Det Niende Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Filosofi, Religion og Utland. Der hvor vi utforsker vår verden, begynner vi å ta inn alt som finnes og er tilgjengelig for oss. Kjernen er vår forståelse av hva vi ser og føler, og der hvor vi går dypere i å ansøke den sanne mening med og bak selve livet. Niende Huser dreier seg langt mer enn å innhente informasjon (Tvillingene) og kunnskap (Jomfruen), men en søken etter visdom (Skytten).

Høyere utdanning gir oss håp om og mulighet til å forstå konsepter og teorier som kan forbedre vår verden. Enten dette gjelder filosofi eller psykologi, vil det Niende Huset minne oss om at vi er på en spennende oppdagelsesferd. Underveis blir vi stilt overfor våre idealer som videre former vår etikk. En annen vei til større forståelse av den ukjente tilværelsen og kanskje viktigere er spiritualitet. Forståelse og aksept for det som er langt større enn oss selv og vår verden, hører til Niende Hus.

Dessverre er mennesker ikke alltid like ydmyke overfor det vi har. En spesifikt forståelse av livets muligheter kan også føre til overveldende grådighet og ambisjoner, en overekspansjon av ens selv. For å håndtere slike demoner effektivt i samfunnet blir lover instituert. Lover og regler er essensielle for positiv vekst og funksjon av samfunnet. På samme måte bidrar filosofi og religion til et givende fokus for samhandling med andre. Hvordan mennesker agerer overfor hverandre, at de kjenner og respekterer normer og lover, er også grunnleggende prinsipper for Niende Huset.

Reiser til fjerne land og kulturer, samhandle med mennesker som kommer fra annerledes kulturer enn oss selv former også vårt verdensbilde. På sikt bidrar det også til større aksept for at vi ikke er annerledes, og at alle mennesker har like stor verdi.

 1. THE TENTH HOUSE: HUSET FOR KARRIERE OG SOCIAL STATUS

Det Tiende Huset er assosiert med stjernetegnet Steinbukken og herskeren til Steinbukken er strenge men rettferdige Saturn. Det Tiende Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Karriere og Sosial Status. Det handler om hvilken status vi har oppnådd i våre liv (eller jobb/karriere) og samfunnet som helhet. Tenk på status, hvilken autoritet det har og deretter hvilken rolle dette gir oss i fellesskapet. Det viser også til forfremmelser vi får, berømmelse vi oppnår og typer forretninger og sosiale sammenkomster vi er med på. Det Tiende Huset fokuserer på hvordan vi opplever oss selv og hvordan samfunnet rundt oss oppfatter oss og det vi er engasjert i. I Tiende Huset jobber vi for å virkeliggjøre oss selv.

Vårt yrkeskall er viktig i Tiende Huset. Hvilken rolle vi velger og hvordan utrykker vi det ut mot samfunnet eller verdenen vi lever i. Karriere, ambisjon, profesjonelle mål og motivasjon er alle delaktige her. På praktisk nivå er sjefer og arbeidsgivere og disses regler omfattet her. Også forskjellige andre organisasjoner, spesielt regjeringsmakten, som har evnen til å bestemme over oss.

Hvor høyt vi klatrer på karrierestigen innen yrkeslivene våre gjenspeiler seg nesten usynlig i vår egotilfredsstillelse. Hvordan vi håndterer dette gjenspeiles i Tiende Huset. I det materialistiske samfunnet vi lever i blir man sjelden eller aldri lei materiell belønning. Mer vanlig er det kanskje å gå lei av konstant egomassasje. Hvordan vi håndterer disse gavene og statusen som følger med er viktige tema for Tiende Huset. Bruker vi denne makten for å gjøre en positiv forskjell i samfunnet, eller tar egoismen overhånd og vi ødelegger mer enn vi gjør godt. Ikke alle er skikket til å bli samfunnsledere men de aller fleste av våre suksesser skjer når vi samarbeider med andre mennesker.

 1. DET ELLEVTE HUSET: HUSET FOR HÅP, TRO OG VENNSKAP

Det Ellevte Huset er assosiert med stjernetegnet Vannmannen og herskeren til Vannmannen er eksentriske Uranus. Det Ellevte Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Venner. Gjennom de vi kaller våre venner, finner vi styrke – vi opplever makten som finnes i gruppen. Det Ellevte Huset omfatter også organisasjoner, klubber, sosiale grupper, sosiale nettverk og profesjonelle grupper. Det sentrale her er aktivitetene vi er med på innenfor disse gruppene, hvordan vi bidrar til gruppen og som resultat hvordan vi utvikler oss selv også. Videre er det gruppen, gjennom sin samlende kraft, som bidrar til å definere hva vi som individer foretar oss.

Der vi vokser og utvikler oss, gir våre grupper oss flere og flere muligheter. Ellevte Huset omfatter vår samhandling med egne prioriteringer, og hvordan disse kan berike livene våre. Gjør vi det vi elskere å gjøre? På mange måter er svaret ja. Gjennom våre gruppeaktiviteter og venner gir vi mer mening og innhold til livene våre og samfunnet på større skala.

Det Ellevte Huset handler også om skjebnen, det vi drømmer om og ønsker oss, hva vi vil ha og vil oppnå. Våre kreative visjoner kommer under søkelyset gjennom å jobbe frem mot vår fullendte utvikling. Den kollektive kreativiteten som også ligger innenfor gruppen er også viktig her. Ved å forene oss klarer vi å skape mye mer og utgjøre en positiv forskjell.

Ved å forene sammen med våre venner, klarer vi ikke bare å utføre mere, men også få bedre nytelse ut av det vi har oppnådd. Det Ellevte Huset handler også om hvordan vi oppfører oss overfor andre som venner. Stiller vi opp for de når de trenger hjelp? Hvordan velger vi våre venner? Hvordan ser de oss? Det er vår grunnleggende personlighet som bestemmer og definerer de som er våre venner og hvilke grupper vi velger å være del av.

 1. DET TOLVTE HUSET: HUSET FOR DET SKJULTE OG DET UNDERBEVISSTE

Det Tolvte Huset er assosiert med stjernetegnet Fiskene og herskeren til Fiskene er empatiske Neptun. Det Tolvte Huset er oftest benevnt som Livsområdet eller Huset for Det Underbevisste og det Skjulte Universet. Vårt underbevisste kan bidra til at vi oppnår suksess så vel som å håndtere det vi har mislykkes med. Suksess kontra nederlag, hvordan vi bevisst konfronterer våre liv eller unngår å ta dette på alvor. Det Tolvte Huset omfatter også det som kan kalles det skjulte universet, eller det hinsidige. Det er her hvor mennesker som har mediumistiske evner får beskjeder fra våre nærmeste som har gått over i en annen dimensjon.

Tradisjonelt har Det Tolvte Huset vært sett på som noe negativt men det blir for snevert. Man kan også finne spirituell rikdom og glede, for ikke å snakke om trøst, i det Tolvte Huset. Åndelig rikdom, skjønnhet og opplevelser det knapt finnes ord for i alle våre menneskelige språk skjuler seg her. De som har fornemmelser av at sine kjære er i nærheten, opplever noe som hører hjemme i Tolvte Hus.

Det Tolvte Huset handler også om Karma, loven om handling og effekt. Det man har sådd enten i dette livet eller tidligere liv, kommer tilbake til en på et eller annet tidspunkt. Hva har vi bragt med oss inn i dette livet fra tidligere eksistenser? Det aller meste som skjer i Tolvte Huset foregår i skjul, familiehemmeligheter, dine egne skjulte agendaer. Det vi drømmer når vi sover er også et resultat av at vår underbevisste jobber med ting som skjer i livene våre. Vår medfølelse for menneskers skjebne og skaperverket som helhet omfattes også. Vi lærer å gi slipp på det som ikke lenger gagner vår positive utvikling. Tradisjonelt hører også alle former for rusmidler, narkotiske stoffer, sykehus, asyler, institusjoner og fengsler til i Tolvte Huset.